Riskli Yapılar İçin Alınması Gereken Önlemler

0
780

Türkiye’de yaşayan her insan bir deprem kuşağı ülkesinde yaşadığının bilincinde olması gerekmektedir. Son dönemde yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok yıkık bina ve kaybedilen can milyonların yüreğine acı dolu sahneler kazıdı. Bu ve benzeri durumlar ile karşılaşmamak için depreme karşı dayanıklılığı olmadığı düşünülen riskli yapıların tespit edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Riskli yapı tespit çalışmaları ise 4 farklı başlık altında gerçekleştirilmektedir. Yazımızda, riskli yapılar için alınması gereken önlemleri detaylı bir şekilde listeledik. Eğer siz de hazırsanız riskli yapılar konusunu birlikte incelemeye başlayabiliriz.

ev-tasima-fiyatlari-hesaplama

Deprem, toprak kaymaksı ve sel gibi doğal afetler durumunda insanların can güvenliğinin olmadığı yapılara riskli yapılar denmektedir. Riskli yapıların tespit edilmesi için gerekli olan çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir. Riskli yapılarla ilgili süreç tespit başvurusu, risk tespiti, riskli yapıların yıkılması ve yıkım sonrası uygulamalar olarak 4 temel işlem kategorisinden meydana gelmektedir.

Riskli Yapı Tespit başvurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, riskli alan ve yapıların kentsel dönüşüm çerçevesinde sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına dönüştürülmesi amacı ile çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların her şeyden önce malikleri tarafından tespit ettirilmesi gerekmektedir. Riskli yapı tespit aşamasında kişilerin ilk yapması gereken lisanslı kurum ve kuruluşlara başvuru yapmaktır.

Bu noktada kişiler, yapıları için Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespiti talebinde bulunabiliyor. Bakanlığın lisanslandırdığı kurum ve kuruluşların listesine Bakanlığın internet sitesindeki yer alan “https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar” linkinden ulaşılabilmektedir. Riskli yapı tespiti için maliklerden biri ya da kanuni temsilcisinin dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile söz konusu kurum ve kuruluşlara başvurması gerekmektedir.

Risk Tespit Çalışmaları

Yapılan detaylı çalışma ve incelemeler neticesinde riskli olarak tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından İstanbul’da ilçe belediyelere, farklı illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne bildirilmektedir. İtiraz edilmesi durumunda belediyeler ve il müdürlükleri tarafından yapı ile ilgili raporlar yeniden mercek altına alınmaktadır. Eksik ya da yanlış maddelerin bulunması durumunda raporlar ilgili merkeze iade edilirken, uygun bulunan tespitlere yönelik şerh bildirimi ise ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmektedir.

Bu sürecin tamamlanmasından sonra ilgili tapu müdürlüğü tarafından tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde hak sahiplerine tebliğ edilmektedir. Bu tebligatta riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi durumda tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre zarfında yapının yıkılması gerektiği bilgisi yer almaktadır.

Riskli yapının tespitine yönelik itirazlar ise üniversiteler tarafından belirlenen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri jeoloji ya da jeofizik mühendisi olmak üzere Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin yer aldığı teknik heyet tarafından incelenmektedir. Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek, riskli yapıların yıkılması istenmektedir

Riskli Yapıların Yıkılması

Riskli yapıların 60 günlük süre içinde maliklerince yıkılıp yıktırılmadığı, idarece mahallinde kontrol edilmektedir. Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamış ise yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilmektedir. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması durumunda, riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurumlardan talep edilmektedir.

Riskli yapılar içinde yer alan insan ve eşyalardan tahliyesi ile yıkım işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile idarece yapılmaktadır. Yıktırılamayan riskli yapılar Bakanlık tarafından ya da il müdürlükleri tarafından yıkılmaktadır. Bu yıkım işlemlerinin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu tutulmaktadır.

Yıkım İşlemleri ve Sonrası

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapıların yıkılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin, parsellerin birleştirilmesi, münferit ya da birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılması, yeniden bina yaptırılması, payların satışı gibi işlemler çerçevesinde yeniden değerlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Bu süreçte tüm malikler tarafından oy birliği ile karar verilememiş olması halinde anlaşma sağlanamayan maliklere ait taşınmazların değeri Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oy birliği ile anlaşma sağlanmaya çalışılır. Oy birliği ile anlaşma sağlanamaması durumunda yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmektedir

En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları İstanbul’da belediyelere diğer şehirlerde ise il müdürlüğüne iletilmektedir. Alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılmaktadır. Satış işlemlerinin tamamlanması ile birlikte uygulama aşamasına geçilebilmektedir. Riskli yapısı yıkılan kişilere yeni inşa edilecek konutlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faiz desteği ve kira yardımı, devletin ilgili kurumları ve belediyeler tarafından da vergi ve harç muafiyeti gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.

Octovan İle Kolayca Taşının!

Evden eve taşımada güven en önemli noktalardan bir tanesidir. Bu yüzden en kaliteli hizmeti en uygun fiyat garantisiyle almak sizin de hakkınız. Octovan, profesyonel taşıma ekipleriyle eşyalarınız zarar görmeden hızlı ve güvenli evden eve taşınma fırsatı sunuyor. Octovan, büyük eşyalarınızı (Gardırop, büyük ve geniş koltuk, masa, dolap vb.) söküyor, paketliyor ve yeni evinize kurulumunu yapıyor.

Eşyalarınızı en iyi fiyat garantisi ile taşıyan Octovan, beyaz eşyalarınızı söküyor, paketliyor ve yeni evinizde tesisatları hazırsa çalışır bir şekilde size teslim ediyor. Ek olarak, sizler tarafınızdan kolilenmiş olan ufak tefek mutfak ya da süs eşyalarını yeni evinize yılların verdiği tecrübe ve güvenle taşıyor. Octovan ayrıca, bütün bu hizmetleri sunduğu fiyata dahil olarak teklif ediyor. Taşınmadan önce belirlenen fiyatın dışında kesinlikle ek ücret talep etmiyor.